Förvaltning

Fastighetsförvaltare

Föreningen har kontrakterat Stridbar El och Byggservice AB att sköta den tekniska förvaltningen av fastigheten. Städning utförs varannan vecka av Maddes Städ AB.

Om du har synpunkter gällande teknisk förvaltning eller städ vänligen mejla bfbirgerjarl@hotmail.com

Ekonomisk förvaltare

Föreningen har kontrakterat Nabo AB att sköta den ekonomiska förvaltningen, De sköter den löpande bokföringen, fakturahantering, avgiftsavier, bokslut, årsredovisningar mm. I styrelsen ansvarar Pär-Ola Adolfsson för ekonomifrågor.

HISS

Felanmälan görs i första hand via mail till styrelsen. Vid akuta ärenden vänligen ring 070-834 33 77 eller 070-769 97 03.

.