Ekonomi och juridik

En bostadsförening lyder under lagen om ekonomiska föreningar, vilket ger den lite mer flexibilitet än en bostadsrättsförening som lyder under bostadsrättslagen. Bostadsföreningar var väldigt vanliga förr i tiden då bostadsrättsföreningar inte fanns. I Stockholm finns numera endast ca 200 bostadsföreningar kvar. 

Stämmoprotokoll:

2020 (PDF)>>>

2019 (PDF)>>>

2016 (PDF) >>>

2015 (PDF) >>>

2014 (PDF) >>>

2013 (PDF) >>>
2012 (PDF) >>>
2011 extra stämma (PDF) >>>
2011 (PDF) >>>
2010 (PDF) >>>
2009 (PDF) >>>

Årsredovisning:

2023 (PDF)>>

2022 (PDF)>>

2021 (PDF)>>

2019 (PDF)>>

2018 (PDF)>>

2017 (PDF)>>

2016 (PDF)>>

2015 (PDF)>>>

2014 (PDF) >>>

2013 (PDF) >>>

2012 (PDF) >>>
2011 (PDF) >>>
2010 (PDF) >>>
2009 (PDF) >>>
2008 (PDF) >>>

PDF-filer öppnas i programmet Acrobat Reader som finns att hämta HÄR.

Organisationsnummer
702000-1728

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand utan styrelsens skriftliga godkännande. Ansökan om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast en månad i förväg och beviljas med max 1 år i taget. Andrahandsupplåtelse beviljas endast vid beaktansvärda skäl och vid en uthyrningsperiod under minst en månad. Vid andrahandsupplåtelse tillkommer en avgift på 100% av månadsavgiften, dock max 40 000  per år, under uthyrningsperioden. Detta gäller för all typ av andrahandsuthyrning, inklusive uthyrning via airbnb och dylika verksamheter. Den som upplåter sin lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd riskerar att förverka sin nyttjanderätt till lägenheten

Rätt adress vid ärenden gällande pantsättning eller avnotering

När du skickar in ärenden gällande pantsättning eller avnotering skall din bank/långivare skicka papper för underskrift till nedanstående adress:

BF Birger Jarl u.p.a.
NABO 10322, FE 258
105 69 Stockholm

Rätt adress vid ärenden gällande överlåtelsehandlingar (inträde eller utträde)

När du ansöker om inträde eller utträde skall du/mäklaren skicka papper för underskrift till nedanstående adress:

Birger Jarl upa
Birger Jarlsgatan 103A
113 56 Stockholm

Föreningens Fakturaadress

BF Birger Jarl u.p.a.
NABO 10322, FE 258
105 69 Stockholm