Styrelsen

Nedan hittar du kontaktuppgifter till nuvarande styrelse. Om ärendet inte är akut vänligt kontakta hos via mail bfbirgerjarl@hotmail.com

Namn

Telefonnummer 

Huvudansvarsområden

Lukas Herou

070-115 73 00

Ordförande

Pär-Ola Adolfsson070-834 33 74

Ekonomi, avtal & leverantörer

Cilla Nordenberg

070-997 41 09

Sekreterare

Fredrik Lidman

070-769 97 03

Fastighetsfrågor, gård och trivsel